Founders of the Foundation

First founders of the Foundation were:

Borysław Czyżak
Wojciech Fabrycki
Paweł Gieryński
Maciej Heydel,
Paweł Jakubowski
Wojciech Starowieyski

The Board of Directors is composed of:

Kinga Heydel – President
Paweł Jakubowski – Member of the Board of Directors
Piotr Chełkowski – Member of the Board of Directors

The Board of Founders is composed of:

Borysław Czyżak
Wojciech Fabrycki
Paweł Gieryński
Maciej Heydel
Maciej Mataczyński
Wojciech Starowieyski
Anna Stulgis
Jan Zabierzewski

If you want to support the Well of Hope Foundation and join us, please contact us.