Budowa studni w Timberi, Czad

Nowym kierunkiem działania naszej Fundacji jest Czad.
W placówce misyjnej Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej
w Timberi, dofinansowaliśmy budowę studni. Poniżej list od Siostry Przełożonej:

czad2

Szanowni Państwo, z wielką radością przyjęliśmy wiadomość
o dofinansowaniu budowy studni na naszej placówce misyjnej
w Timberi w Czadzie. W imieniu Zgromadzenia Córek Maryi Niepokalanej proszę przyjąć wyrazy podziękowania za tak znaczącą dla nas pomoc.

Misja w Timberi została zainicjowana w 2000 r. jako dar milenijny Zgromadzenia dla Kościoła katolickiego. Siostry współtworzyły ją od podstaw przy znaczącym współudziale ze strony Diecezji Gore i miejscowej ludności. Obecnie na stałe przebywają w Timberi trzy siostry, otaczając opieką medyczną, edukacyjną i duszpasterską, zarówno dzieci i młodzież, jak również osoby starsze. Zgromadzenie może zapewnić bieżące utrzymanie sióstr i potrzeby misji. Warunki życia w Czadzie są wyjątkowo trudne w stosunku do wielu innych krajów afrykańskich, studnie głębinowe są rzadkością, a dostęp do wody często kojarzy się z luksusem. Dlatego też nowa studnia, będzie niezwykłym dobrem dla wszystkich korzystających, a poprzez Państwa udział w jej powstaniu, także znakiem jedności rodziny ludzkiej.

Obok podziękowań chciałabym również przekazać wyrazy głębokiego uznania i poparcia dla Państwa inicjatywy – tak realnej pomocy potrzebującym. Jednocześnie chciałabym powiadomić, że Fundacja Studnia Nadziei – jej Zarząd i Rada Fundatorów w – została przyjęta w poczet dobroczyńców  Zgromadzenia i jest objęta szczególną modlitwą sióstr. Z wyrazami szacunku
i pamięci przed Bogiem, Agata Mirek Przełożona Generalna

czad3