Kategoria: Czad

Budowa studni w Timberi, Czad

Nowym kierunkiem dzia?ania naszej Fundacji jest Czad. W plac?wce misyjnej Zgromadzenia C?rek Maryi Niepokalanej w Timberi, dofinansowali?my budow? studni. Poni?ej list od Siostry Prze?o?onej: Szanowni Pa?stwo, z wielk? rado?ci? przyj??y?my wiadomo?? o dofinansowaniu budowy...