Kategoria: Kenia

Rynny dla Centrum dla dzieci w Kithatu, Kenia

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, które Fundacja już wspomagała przy budowie toalet dla dzieci prowadzi obecnie prace przy budowie Centrum Dziecięcego. Centrum Dziecięce Świętej Rodziny zostało otwarte w styczniu tego roku, grupa 25 dzieci...

Toalety dla przedszkolaków, Kithatu, Kenia

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zostało założone w 1905 roku. Na misjach pracuje od 1970 roku – w Zambii, 1990 roku w Kenii oraz od 2008 w Tanzanii. W Kithatu w obecnej chwili pracuje...

Kenia, Marsabit

Z opisu projektu ks. Waldemara Jonatowskiego SDB, Salezjanina z Marsabit w Kenii: „Biorąc pod uwagę sytuację wodną na terenie północnej Kenii a konkretnie w Marsabit, nasza szkoła opiera się głównie na zaopatrzeniu w wodę,...