Strona główna

Celem Fundacji Studnia Nadziei jest podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej dla ludzi mieszkających w krajach rozwijających się, w tym m.in. poprzez budowę lub usprawnienie systemu melioracyjnego i wodociągowego oraz budowę studni.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie funduszy, które przeznaczone będą na budowę lub usprawnienie systemu melioracyjnego i wodociągowego oraz budowę studni w krajach rozwijających się;
  • monitorowanie wykonania przedsięwzięć finansowanych z funduszy Fundacji;
  • działania wspomagające rozwój lokalnych społeczności, samorządnych wspólnot, organizacji pozarządowych i innych instytucji;
  • współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągnięcia celów statutowych.

Ty też możesz pomóc

Dzięki Twojej wpłacie, możemy wspólnie zapewnić stały dostęp do czystej wody pitnej, również przez wiele lat po wybudowaniu studni. Dzięki Twoim pieniądzom inni będą mogli przeżyć, uniknąć groźnych chorób oraz zabezpieczyć dzieciom dostęp do edukacji. Jak lepiej wykorzystać pieniądze?

Kliknij aby wypełnić wpłacić pieniądze online

 

Dochody Fundacji pochodzą z darowizn, zapisów, dotacji, subwencji, dochodów ze zbiórek i imprez publicznych. Wszystkie zgromadzone środki przeznaczane są wyłącznie na działalność statutową.

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby wesprzeć Fundację Studnia Nadziei prosimy o kontakt.