Haiti – Petit Goave

Projekt na Haiti dotyczy wybudowania studni i sanitariatów przy szkole, w której uczy się
700 dzieci. Koordynatorem projektu na miejscu jest Nuncjusz Apostolski na Haiti Arcybiskup Bernardito Auza. W liście do Fundacji z 9 czerwca br. Arcybiskup Auza napisał: „I am pleased to inform you that the amount of US$ 15 000 [was] allocated to the project of deep drilling and the installation of accessories at the premises of the school. On behalf of all schoolchildren who will benefit from this generous donation, I wish sincerely to thank you and all the donors. Your grant will certainly improve the quality of life and education in the school?.

haiti1