Kenia, Marsabit

marsabit3Z opisu projektu ks. Waldemara Jonatowskiego SDB, Salezjanina z Marsabit w Kenii:

„Biorąc pod uwagę sytuację wodną na terenie północnej Kenii a konkretnie w Marsabit, nasza szkoła opiera się głównie na zaopatrzeniu w wodę, którą sukcesywnie gromadzimy korzystając z pory deszczowej (zwykle dwa razy do roku).Każda ilość wody zebranej  jest bardzo cenna; istnieje  potrzeba zgromadzenia jej oraz dystrybucji w jak najbardziej oszczędny sposób. Aby to osiągnąć potrzebujemy maksymalną ilość zbiorników na wodę tak podziemnych jak i naziemnych, które służą na zgromadzenie i dystrybucję wody w okresie pory suchej.

 

 W związku z tym prosimy serdecznie waszą organizacje o wsparcie w realizacji części tego zadania: budowy wieży i kupna oraz umieszczenia plastikowego zbiornika. Pomogło by to nie tylko studentom od stycznia, którzy zjawią się w szkole, ale również pracownikom naszej instytucji (woda jest dla nich bardzo kosztowna). Zmiany dla beneficjentów: częściowe zabezpieczenie szkoły w wodę dla studentów i pracowników poprawa jakości życia jak również wpływ na poprawę higieny przygotowania posiłków oraz generalnie jeśli chodzi o toalety, pokoje, biura itd?.

marsabit1