Kolejne wieści z Tanzanii – region Kondoa

Region Kondoa, gdzie pracuje ojciec Silvanus od trzech lat boryka się z coraz większymi problemami z wodą. Wykopanie dwóch głębokich studni – koszt 20 tysięcy złoty – przyniesie ulgę 500 mieszkańcom wioski. Już wykopane dzięki wsparciu Fundacji studnie funkcjonują znakomicie. Napędzane są pompami na ropę, ale wioska planuje wykorzystać energię słoneczną. Wszyscy mieszkańcy są zaangażowani w kopanie i budowanie studni, sami wylewają cement, kopią piasek i wybierają kamienie. Robią wszystkie te prace, które są wstanie samodzielnie zrobić. Studnie udaje się kopać na głębokość 40-60 metrów.

Jednocześnie wykorzystuje się wodę deszczową – wioska gromadzi ją w ogromnych, plastikowych pojemnikach. Dzięki wsparciu Fundacji udaje się choć w pewnym stopniu poprawić dostęp ludności Kondoa do czystej wody.

F Studnia 2 (4)