Południowy – Sudan, Rumbek

Projekt w Rumbek polega na współfinansowaniu szkoły kształcącej laborantów jak również laboratorium medycznego. Od każdego uczącego się pobierane są opłaty za naukę, nie pokrywają one jednak kosztów kształcenia i utrzymania. W laboratorium przeprowadzane są analizy prób laboratoryjnych, pobieranych w szpitalu i okolicznych ośrodkach opieki medycznej. Przyszli laboranci będą także na miejscu wspierać fachową wiedzą projekty hydrologiczne, m.in. poprzez badanie jakości wody, co niewątpliwie zwiększy efektywność danego projektu.