Regulamin serwisu internetowego Studnianadziei.org

Regulamin serwisu internetowego Studnianadziei.org

1. Właścicielem serwisu internetowego, działającego pod adresem internetowym www.studnianadzie.org jest Fundacja Studnia Nadziei, z siedzibą w Warszawie 00-332, przy ulicy Oboźnej 7/28, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000313698, NIP 5252439962

Celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy humanitarnej i rozwojowej, dobroczynnej i charytatywnej oraz społecznie użytecznej, w tym podejmowanie działań mających na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej dla ludzi. Szczegółowe informacje na stronie statutu Fundacji.
2. Serwis informuje o działalności Fundacji, o z realizowanych i planowanych projektach finansowanych przez Fundację.
Serwis umożliwia ponadto:

  • wsparcie działalności Fundacji poprzez dokonanie płatności online;
  • zapis do usługi biuletynu prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail i informującego o zakończonych projektach i potrzebach finansowych Fundacji na realizację kolejnych.

3. Płatności online
3.1 Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Fundacji w celu wsparcia jej działalności statutowej.
3.2 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl
3.3 Serwis proponuje wykup cegiełek na cele statutowe fundacji w wysokości 20, 50 i 100zł lub wielokrotność tych kwot. Dodatkowo serwis umożliwia wpłatę dowolnie zadeklarowanej kwoty.
3.4 Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN)
3.5 Płatności można dokonywać poprzez internetowy przelew bankowy, lub kartę kredytową bądź debetową.
Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl dostępny pod adresem: http://www.dotpay.pl/pliki/regulaminy/dotpay_regulamin_dokonywania_wplat_20111116.pdf

4. Ochrona danych osobowych
4.1 Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2002 r. Nr 101 Poz. 926 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) informujemy, że przekazane przez użytkowników dane w ramach wymienionych w niniejszym regulaminie form działania Serwisu będą przetwarzane w celach statutowych i w związku z realizowanymi usługami.
4.2 Korzystanie z powyższych form jest równocześnie zgodą na przetwarzanie przekazanych danych osobowych.
Administratorem danych osobowych użytkownika jest Fundacja. Administratorem danych w ramach usługi płatności online jest właściciel serwisu Dotpay.pl. W celu realizacji płatności konieczne jest wyrażenie przez użytkownika zgody na udostępnienie przez Fundację danych osobowych właścicielowi serwisu Dotpay.pl – firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255.

4.3 W każdej chwili użytkownik może zrezygnować z otrzymywanego cyklicznie biuletynu, poprzez przesłania maila na adres email kontakt@studnianadzie.org z informacją o rezygnacji z  otrzymywanych maili.

5. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

6. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu studnianadziei.org i płatności online prosimy kierować na adres email kontakt@studnianadziei.org