Rynny dla Centrum dla dzieci w Kithatu, Kenia

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny, które Fundacja już wspomagała przy budowie toalet dla dzieci prowadzi obecnie prace przy budowie Centrum Dziecięcego.

Centrum Dziecięce Świętej Rodziny zostało otwarte w styczniu tego roku, grupa 25 dzieci mieszka w nim na stałe, a grupa 50 dzieci w wieku od kilku miesięcy do 4 lat jest otoczona opieką dzienną.

centrum dziecięce Kithatu

Budynek Centrum ma dużą powierzchnię dachu, gdzie w czasie pory deszczowej ogromna ilość wody będzie szukała ujścia, co może spowodował nawet częściowe zniszczenie przylegającej farmy, ogrodu warzywnego czy ogrodzenia.

W czasie pory deszczowej ze względu na zniszczenia w rurach doprowadzających wodę do misji często dochodzi do sytuacji braku wody, która jest tez bardzo brudna. Możliwość założenia rynien jak również zamontowania tanków i zbierania do nich wody będzie ogromną pomocą w czasie pory deszczowej. Zebrana woda do tanków zabezpieczy przed zniszczeniami terenu jak również będzie ogromną pomocą w zapobieganiu braku wody w czasie pory deszczowej.

Za budynkiem Centrum znajdują się toalety dla personelu pracującego na terenie ośrodka, które nie maja jeszcze podłączonej wody. Z tych samych tanków będziemy mieli możliwość dostarczania wody do toalet dla personelu co umożliwi ich użytkowanie.

Do tanków będzie również podłączona woda dostarczana z rzeki tak by w czasie pory suchej można było gromadzić wodę, która jest dostarczana co trzy dni i używać ją w codziennym funkcjonowaniu domu dla dzieci tj gotowaniu, myciu dzieci, sprzątaniu, podlewaniu ogrodu warzywnego oraz dostarczaniu wody dla zwierząt na farmie.

centrum dziecięce Kithatu

Kupno tanków oraz rynien i podłączeń do wody będzie ogromna pomocą w prowadzeniu Centrum Dziecięcego oraz zapewnieniu  opieki dzieciom przebywającym na jego terenie.

Koszt przedsięwzięcia szacowany jest na 2100 euro.

Założenie rynien jak również zrobienie metalowych podstaw do tanków i ich podłączenie  będzie dokonane przez  miejscowych pracowników. Miejscowa ludność pomoże w kopaniu rowów do doprowadzenia wody z rzeki.

centrum dziecięce Kithatu