Sanitariaty dla nauczycieli w szkole podstawowej, Kayenje

W latach 2014-2015 udało się zrealizować duże projekty w kolejnym państwie afrykańskim, w Ugandzie. W miejscowości Kayenje, dzięki funduszom przekazanym przez Fundację zbudowano sanitariaty dla uczniów i nauczycieli przy szkole podstawowej.