Studnia głębinowa w Abong Mbang, Kamerun

W miejscowości Abong Mbang, w diecezji Doume w Kamerunie staraniem ojca Jonasza Piotra Madeja, franciszkanina z prowincji krakowskiej Matki Bożej Anielskiej powstała kolejna studnia głębinowa, współfinansowana przez Fundację.

Studnia będzie służyła do dostarczenia wody do katolickiej szkoły podstawowej pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. Wodę wydobywa się z głębokości 40 metrów, a wydajność znalezionego źródła szacowana jest na 5000 litrów wody na godzinę. Funduszy starczyło również na podłączenie pompy, budowę wieży ciśnień i podłączenia wody do budynków.

Projekt zrealizowany w bardzo szybkim tempie na przełomie 2016 i 2017 roku.