Studnia w stacji misijnej w Shimbizi, Zambia

studnia10Zambia:

Kochani! Pragnę serdecznie podziękować za tę decyzję wsparcia naszych kolejnych projektów dwóch studni. Tym bardziej cieszę się, że jako polski misjonarz nie jestem sam. Wasza obecność jest już bardzo widoczna w naszej rozległej parafii, ludzi biednych, którzy na codzień mają wiele problemów, brak socjalnego zabezpieczenia, wiele chorób. Z Waszą pomocą teraz będą funkcjonować dwie następne studnie. Gliniane strzechą kryte kościoły staram się unowocześnić, teraz niektóre będą miały dostęp do wody, co ułatwi życie i prace duszpasterskie. Kościół w tutejszej kulturze jest znakiem szczególnym, przy kościele przez różnorakie spotkania ludzie wzrastają duchowo i materialnie. Bóg zapłać, niech Pan Bóg wynagrodzi Wam Tę Waszą obecność z nami hojnymi łaskami. Ks. Jakub Rostworowski SI Mumbwa, Zambia, Africa

* * *

” Pax Christi! Pragnę poinformować że prace posuwają się. W studni w stacji misyjnej w Shimbizi zakładamy kręgi. W studni jest 3m wody, a więc wygląda na to, że będzie dobre zaopatrzenie w wodę. W tym miejscu ma w przyszłości powstać przedszkole, więc będzie duże ułatwienie. Druga studnia w Mukandzie ma 16m głębokości, jest trochę wody, ale trzeba będzie się jeszcze przebijać przez skałę.  Na Święta dla wszystkich naszych Dobroczyńców wielu duchowych przeżyć i opieki Bożej. Niech Pan tę Waszą obecność tutaj stokrotnie wynagrodzi.
Z wdzięczną modlitwą ks. Jakub Rostworowski – misjonarz z Zambii.

studnia9