Studnie w Mondo i Makamboko, Tanzania

tanzania3W Tanzanii udało się zrealizować kolejne dwa projekty – studnię tradycyjną i studnię ze zautomatyzowanym systemem pomp napędzanych bateriami słonecznymi.

Z opisu ojca Silvanusa – misjonarza ze ZgromadzeniaMisjonarzy Matki Bożej Pocieszenia, z którym współpracujemy w ramach projektu: „Mondo to miejscowość zamieszkała przez pięć tysięcy ludzi, problemem tam jest suchy klimat i brak stałego dostępu do wody. W porze suchej po wodę trzeba iść nawet dziesięć kilometrów w poszukiwaniu wody pobieranej z dołów kopanych w wyschniętym dnie rzeki. Ta jedna studnia to dar życia dla mieszkańców tej i okolicznych społeczności. W wodę zaopatrywana jest pobliska szkoła podstawowa i gimnazjum a także plebania. Makambako zamieszkuje osiem tysięcy osób. Duża studnia z zautomatyzowanym systemem pomp napędzanych bateriami słonecznymi to czysta woda dla pobliskiego szpitala a szczególnie oddziału dziecięcego. W wodę zaopatrywana jest szkoła, przedszkole a także plebania i dom sióstr zakonnych”

 

 

tanzania2