Toalety dla przedszkolaków, Kithatu, Kenia

Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny zostało założone w 1905 roku. Na misjach pracuje od 1970 roku – w Zambii, 1990 roku w Kenii oraz od 2008 w Tanzanii.

W Kithatu w obecnej chwili pracuje 7 sióstr, trzy siostry w ośrodku zdrowia, trzy w przedszkolu i szkole oraz Sr.Dariana Katarzyna Jasińska, jako nadzorująca prowadzone projekty.

W szkole znajduje się obecnie 380 dzieci i 13 maluszków poniżej 4 roku życia, które przynoszone przez rodziców i opiekunów codziennie rano do Misji, są tam kąpane i dożywiane. Rodzice otrzymują też posiłek dla dzieci do domu.

W czasie pobytu u nas uczą się chodzić, mówić, bawić z innymi i mają czas na spanie. Chore zabierane są do ośrodka zdrowia i otoczone opieką medyczną.

Od czwartego roku życia dzieci przechodzą do grupy przedszkolnej gdzie kontynuowana jest dalsza opieka nad dzieckiem aż do zakończenia szkoły podstawowej.

Potrzebna jest pomoc przy odremontowaniu toalet.

Stare pit latrine są niedostosowane dla małych dzieci. Trudno jest też je utrzymać w czystości gdyż sż zrobione z drzewa oraz blachy. Najmłodsze dzieci potrzebują pomocy w czasie korzystania z toalety, a w obecnej chwili jest to trudne dla opiekunek dzieci ze względu na ich ciasne i ciemne pomieszczenia.

Nowe toalety będą wybudowane z kamieni oraz otynkowane i pomalowane. Wewnątrz będą dostosowane do użytku przez maluchy. Pomoże to nam w ogólnym zachowaniu higieny jak również nauczaniu dzieci i przygotowaniu ich do korzystania z toalet.

Misja z własnych funduszy rozbierze stare latryny i pomaluje nowe, potrzebuje jednak wsparcia finansowego wysokości 1100 euro na zakup materiałów, wyposażenia i budowę nowych łazienek. Fundacja zobowiązała się wesprzeć ten projekt.

Projekt został zrealizowany na przełomie 2016 i 2017 roku, przedszkolaki mogą już korzystać z toalet i bieżącej wody