Woda w wiosce Itololo, Tanzania

Fundacja wraz z rodziną Państwa Żabińskich z Krakowa, ufundowała w wiosce Itololo w Tanzanii zbiornik na wodę spływająca z gór i instalację doprowadzająca wodę wioski, liczącej 1200 mieszkańców.

Projekt był organizowany przez ojca Paula Mhindi, a dzięki poprowadzonej instalacji, woda dostarczana do wioski jest czysta i łatwo dostępna dla mieszkańców.

Zbudowano pojemnik na wodę o pojemności 20 000 litrów, mieszkańcy wykopali 2500 m rowu.

Itololo ma dalsze potrzeby, przydałaby się instalacja wodna w szkole, w której uczy się 2000 dzieci i w sąsiedniej wsi, Machinjoni z 750 mieszkańcami.